Jeugdkerken (15)

Het artikel van ds. Luiten onder de titel 'Jeugdkerk scheidt wat God samengevoegd heeft' (Nederlands Dagblad 9 januari) is volgens mij vermoeiend en verdrietig te noemen.

Vermoeiend omdat zijn goedbedoelde argumentatie tekortschiet. Het gaat om de kernvraag: is het geoorloofd dat er eenmaal per maand een aparte jeugddienst gehouden wordt? En dat op een tijdstip dat ook de gewone kerkdiensten worden gehouden? Ds. Luiten zegt: nee, dat mag nooit! Als argumentatie wijst hij op allerlei waarheden over de kerk. Maar daar zullen de organisatoren van 'jongerenkerkdiensten' ook wel mee instemmen, zeker iemand als ds. Troost. Kernpunt is: waar zit de logica tussen de beschreven geloofswaarheden en de conclusie van Luiten? Die zoek ik tevergeefs. Het is een fei …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?