Homorelatie

Met de regelmaat van de klok komt het thema van de homoseksualiteit binnen de christelijke samenleving ter sprake, zoals in het Nederlands Dagblad van 14 juli.

Dat was naar aanleiding van het boek Hij heeft een vriend van dr. B. Loonstra. Die zegt, ik vat samen, 'Houdt men zich aan de essentie van de liefde - het elkaar trouw zijn en blijven - dan moet daarvoor ruimte zijn. Dt is waarachtig met elkaar omgaan'. De vraag is natuurlijk wel, maar dat terzijde, of je de liefde zoals God die laat zien, kunt beperken tot dat ene aspect. Ik dacht dat de door God gegeven liefde altijd een 'mix' is, een eenheid vormt met de waarheid, met als bron en doel God Zelf. Bij de discussies over homoseksualiteit heb ik steeds weer de indruk dat een essentieel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?