Hervormd en toch gegrepen door Kuyper

In hervormde ogen blijft Abraham Kuyper toch een beetje de radicale, arrogante scheurmaker, die bovendien dacht dat hij over Gods schouder mee kon kijken. Toen ik echter Het calvinisme herlas - de eerste keer was uit een gekoesterde eerste druk - besefte ik opnieuw hoeveel onwaars dat beeld bevat.

Uit deze serie 'Stonelezingen', door Kuyper eind negentiende eeuw in de Verenigde Staten gehouden, blijkt vooral een scherpe, genuanceerde blik. En, zo viel mij ditmaal op, een oprechte bezorgdheid over de toekomst van kerk en geloof. Het calvinisme dat Kuyper als levensbeschouwing-in-brede-zin waarneemt, zal die ontwikkelingen wellicht niet kunnen keren. Hoe krachtig ze in potentie ook is, hoe goed ze ook in staat is een realistische middenkoers te varen. Geen ongeremd optimisme dus, laat staan triomfalisme. Wel een scherpe analyse van zijn tijd, die steeds actueel is. Hooguit vervang je …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?