Hersteld verband

De namen 'Nederlandse Hervormde Kerk (hersteld verband)' of '(Nederlandse) Hervormde Gemeente (in hersteld verband)' zouden volgens dr. Plaisier ,,juridisch niet kunnen'' (Nederlands Dagblad, 23 april. Een meester in de beide rechten (het wereldlijke en het kerkelijke) zou in een geding inzake de nieuwe naam kunnen wijzen op twee precendenten:

- In het besluit tot vereniging van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken van 1892 wordt de keuze van de nieuwe naam 'De Gereformeerde Kerken in Nederland' gemotiveerd met de reden dat de kerk die men verlaten had ,,de naam van Gereformeerd (had) laten liggen'', en geconcludeerd: ,,Het is dus niet te duchten, dat men van de zijde der Overheid hier op bezwaar zal stuiten. De aloude naam van Gereformeerde Kerken is vrij.'' Naar analogie kan men nu redeneren: De aloude naam 'Hervormd' is vrij. - De nadere aanduiding 'in hersteld verband' is in 1926 …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?