Hersteld hervormd (3)

In een artikel van 29 augustus pleitte ik voor een toenadering tot de hersteld hervormden en wees ik op de roeping van de gereformeerde van de Afgescheiding meer eenheid met hen te zoeken.

In een reactie daarop schreef J.A.W. Verhoeven, hervormd predikant in de Protestantse Kerk, dat hij van mij verwachtte dat ik mij nu wel terstond als lid van deze hersteld hervormden zou aanmelden. Het Nederlands Dagblad vroeg mij of ik op dit voorstel van collega Verhoeven zou willen ingaan. Nu zou zulk een stap als van mij verlangd betekenen dat ik op staande voet brak met de vrijgemaakt-gereformeerde kerken waarvan ik lid ben. Twee keer reeds in mijn leven ben ik overgegaan naar een andere kerkgemeenschap en zo'n beslissing doet pijn; je zegt een gemeenschap vaarwel waar je ondank …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?