Henk Jasperse (ingezonden 7-11)

'Wie verwoordt het evangelie voor ons?' Die vraag vraagt om een antwoord. En dat antwoord moet uit het Woord komen!

Onlangs liepen we door de puinhopen van de zeven gemeenten. Ooit waren deze levende gemeenten, die een brief van Christus via Johannes ontvingen, centra van de blijde boodschap. De diepste indruk van al die gemeenten van toen liet de stad Laodicea achter: 'Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal ik u uit mijn mond spuwen.' De Heer van de gemeente van Laodicea heeft ook gezegd: 'Allen die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en ma …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?