Hbo-predikant niet zwart-wit bekijken

Het openstellen van het predikantschap voor hboers zal niet onvermijdelijk tot rampen leiden. Bovendien gaat de suggestie dat gemeenten hun portemonnee laten voorgaan boven hun geestelijk belang te ver.

Het rapport Pastor in beweging heeft in en om de Protestantse Kerk in Nederland heel wat discussie losgemaakt, nog voordat de eigenlijke discussie ter synode heeft plaatsgevonden. Nu bepaalt de kerk zelf welke voorgangers en ambtsdragers zij nodig heeft. In die discussie willen wij geen partij zijn. Tegelijk constateren wij dat de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) van de Christelijke Hogeschool Ede circa 55 procent van alle hbo-theologen in Nederland opleidt en dat betekent dat wij een verantwoordelijkheid hebben inzake de beeldvorming over deze theologen en kerkelijk werkers. Daar …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?