Getuigen bij de kapper?

Van een inmiddels geëmeriteerd predikant gaat het verhaal dat hij er als kind tijdens het spelen ooit tot zijn schrik achter kwam dat z'n vriendje ongedoopt was. Hij nam het kereltje daarop onmiddellijk mee naar de badkamer van zijn ouderlijk huis teneinde dit verzuim alsnog goed te maken. De volgende dag kwamen de ouders van het vriendje verhaal halen: 'Onze Jan zegt dat jullie Kees hem gedoopt heeft, wat krijgen we nou!'.

Hoe ver mogen christenen gaan in hun pogingen anderen tot het eigen geloof te bekeren? Die vraag stond de afgelopen dagen centraal op een in Toulouse gehouden bijeenkomst van vertegenwoordigers van allerlei kerken en stromingen. Weliswaar beperkte men zich er vooral tot bekeringspogingen tussen christenen onderling, maar ook in de omgang met niet-gelovigen is de vraag wat je in evangelisatiewerk wel en niet kunt maken natuurlijk van belang. De resultaten van de conferentie zijn op het moment dat ik dit schrijf nog niet bekend, maar de bezinning die er plaatsvond lijkt me niet overbodig. Ie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?