Geschokt

De presentatie van het rapport over de brand van Oud en Nieuw in café De Hemel was voor de dorpsgemeenschap van Volendam een belangrijke gebeurtenis. Het inzicht in de werkelijke toedracht en de achtergronden is een mijlpaal in het moeizame proces van verwerking van het trauma.

Maar op meer afstand bezien kan op het belang van dit rapport toch wel worden afgedongen. Het hoort erbij dat na een ernstige ramp een officieel onderzoek wordt ingesteld. Maar de eerlijkheid gebiedt te erkennen dat de commissie-Alders weinig informatie heeft voortgebracht die niet ook al in de eerste week na de ramp door de pers boven water was gehaald. Dat geldt in elk geval voor het (kunnen) ontstaan van de verwoestende brand.Dat ministers en staatssecretarissen zich geschokt toonden door de bevindingen van de commissie, lijkt dan ook enigszins plichtmatig. Niemand zal toch verwacht heb …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?