Genesis 4

Er zijn 1300 predikanten ondervraagd over preken uit Genesis en over hun standpunt inzake schepping en evolutie. Volgens Bert de Leede ( ND 18 mei) is de evolutieleer ,,natuurwetenschappelijke kennis en niet meer dan dat''.

Onbedoeld overschat De Leede deze theorie met die typering nogal. Want de evolutieleer biedt geen feitenkennis, maar slechts een hypothese. Over het ontstaan van het leven en over de ontwikkeling van oercel tot mens kan de evolutieleer geen betrouwbare feiten aan ons meedelen. Het is slechts een theorie. Hoe komt het toch dat het creationisme (terecht) kritisch wordt besproken, maar dat ik niets lees bij De Leede over het gebrek aan feitelijk bewijs voor de evolutiehypothese. Ik vrees dat onvoldoende kennis van de biologische feiten veel theologen verleidt tot een on-Bijbelse visie o …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?