Gelovige heeft genoeg aan 'Christus alleen'

Samen opnieuw nadenken over de plaats van Maria in de kerk: daartoe nodigt pastoor Jan Berkhout protestanten uit (Nederlands Dagblad 9 april).

Het mooie is dat pastoor Berkhout als rooms-katholiek over Maria schrijft vanuit de drie uitgangspunten van de Reformatie in de zestiende eeuw: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide - alleen de Schrift, alleen uit genade, alleen door het geloof. Het zou prachtig zijn als we van daaruit verder konden komen. Wel vind ik het nodig om nog wat meer over die uitgangspunten te zeggen. Waarom die drie sola's? Dat is niet omdat de Reformatie van eenvoudige formules hield en voor ingewikkelde problemen simpele oplossingen probeerde te vinden. Nee, het ging de Reformatoren uiteindelijk om Jezu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?