Geen mens v&243;&243;r Adam

Genesis 2 zegt dat er v&243;&243;r de schepping van de mens geen mensen waren om het land te bewerken. God veranderde de bestaande toestand door de mens te maken. Hij blies de levensadem in zijn neus. Je kunt dit maar op één manier lezen: God schiep toen de eerste mens.

Biedt Genesis ruimte voor de opvatting dat er v&243;&243;r Adam en zijn vrouw al een zich ontwikkelende mensheid was? René Fransen denkt van wel ( Nederlands Dagblad 7 september). Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat hij het in deze richting zoekt. Het is begrijpelijk dat mensen onder de indruk komen van de evolutietheorie over het ontstaan van de mens en dan proberen die met het Bijbelverhaal te verbinden. Maar als je de zojuist genoemde vraag stelt, moet je vervolgens je ideeën wel nauwkeurig toetsen aan wat er in Genesis en elders in de Bijbel staat. Anders heb je geen enke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?