Gedragscode CU legt ankers juist vast

De ChristenUnie heeft altijd van haar vertegenwoordigers gevraagd dat ze de Bijbel aanvaarden als het gezaghebbende Woord van God. Dat is nu ook nog eens expliciet vastgelegd in een gedragscode. Alleen daarom al is het pijnlijk te moeten ervaren dat juist op dit moment hier en daar de suggestie klinkt dat de ChristenUnie van haar ankers afdrijft.

Volgende week beslist het Uniecongres over een door het bestuur voorgestelde gedragscode voor ChristenUniepolitici. In die code wordt vooropgesteld dat vertegenwoordigers van onze partij de Bijbel aanvaarden als het gezaghebbende Woord van God. Daardoor willen zij zich laten leiden in al hun doen en laten, daarop zijn ze aanspreekbaar, en daarom zijn ze bereid om hun politieke en persoonlijke gedragingen en opvattingen vanuit de Bijbel te verantwoorden. Niets nieuws: zo is het altijd geweest binnen de ChristenUnie en haar voorgangers RPF en GPV. Echte ledenpartijen waarin ieder op eigen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?