Frinsel (4,5)

Het is buitengemeen boeiend de berichtgeving en discussie te volgen betreffende de kabinetsformatie en met name de participatie van de ChristenUnie daarin. J. Frinsel maakt een vergelijking met de houding van Sadrach, Mesach en Abednego in Daniël 3 en 4. Hij brengt de persoonlijke moed gebaseerd op diepgeworteld Godsvertrouwen weer eens onder de aandacht en houdt ons een spiegel voor. Zeer waardevol, hieraan ontbreekt het bij ons zo vaak.

Echter, deze helden waren geen christenen, maar Joden, ballingen uit één van de twee theocratieën die er toentertijd in het land Kanaän bestonden. Iedereen weet hoe het met die theocratieën is afgelopen, laatstelijk in 70 na Christus. Kan de theocratie als staatsprincipe wel werken? In Jezus tijd dachten velen dat Hij het Koninkrijk Gods op aarde zou vestigen; zij werden terechtgewezen. Daarom zou, naast de gedachtengang van de heer Frinsel, gebaseerd op het Oude Testament ook een gedachtegang meer gebaseerd op het Nieuwe Testament uitgewerkt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan Jezu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?