Formatie (3)

Met veel belangstelling las ik het artikel Is de ChristenUnie klaar om te regeren? (ND 13 januari pag. 11).

Ik denk dat het antwoord ja kan zijn, omdat zij het niet in eigen kracht hoeven te doen en God verlangend is om grote dingen in Nederland te gaan doen en de CU daartoe wil gebruiken. De ondertitel Nuchterheid in plaats van al te hoge idealen lijkt me niet zo geslaagd. Alsof nuchterheid en hoge idealen elkaars tegenstelling zijn. Volgens de Bijbel niet, want in 1 Petrus 4:7 lees ik: wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Laten we dat laatste veel doen, voor alle mensen van de CU en ook voor de achterban. De vijand zal niet stilzitten en trachten een mooi werk van God te verstoren. Maar …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?