Euthanasiebeleid

Het is jammer dat het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties zich nooit eens verdiept in de achtergrond van de gevallen van euthanasie (Nederlands Dagblad 15 juli).

Het aantal blijft al jaren ongeveer gelijk. Van de concrete verzoeken om levensbeëindiging wordt per jaar ongeveer een derde uitgevoerd. Ook dat blijkt al jaren zo, zelfs voordat de wet in werking was getreden. In Nederland is vaak onderzoek gedaan naar levensbeëindigend handelen door artsen. In Amerika bijvoorbeeld kennen ze dergelijke onderzoeken niet. Zou het comité echt van mening zijn: 'dat wat je niet weet, is er ook niet'? Het Amerikaanse lid van het Mensenrechtencomité, Wedgwood, geeft aan dat bij uitvoering van de doodstraf altijd op het eind nog een rechterlijke toets plaatsvi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?