Elkaar aanvaarden (1 ,2 ,3)

Graag wil ik van harte mijn instemming betuigen met het hoofdartikel van afgelopen zaterdag van PAB. Het past m.i. niet om scherp te oordelen over een groep broeders en zusters die de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) verlaten of willen verlaten.

Nog geen vijftien jaar geleden was het in die kerken zo dat als je je kinderen niet naar gereformeerde scholen stuurde, of lid was van een andere christelijke partij dan het GPV, je vaak niet op tal kon komen voor ouderling of diaken. Wat de mensen van Reformanda terug willen, een kerk van gelijkgestemde broeders en zusters, hebben velen in deze kerken niet zo heel lang geleden ook voorgestaan. Het exclusief vrijgemaakte karakter werd vrij algemeen aanvaard. Als je anders dacht, werd je daarop aangesproken of zelfs veroordeeld. Denk hierbij ook aan de kerkscheuring van 1967, hoe er toen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?