Eigenaar van de kerk (1)

De kerk als instituut is te weinig meegegroeid met haar leden en dat geeft gevoelens van vervreemding. Daarom moet het worden toegejuicht dat lokale gemeenten meer invloed krijgen op onder meer de invulling van de kerkdiensten. Want, aldus Rien Rouw ( ND26 juni), kerkleden zullen zich ,,meer eigenaar gaan voelen van de gemeente.

Ook de organisatie van het ambt moet op de schop: minder nadruk op de ambtsdrager als ver tegenwoordiger van het instituut (omdat veel mensen daar-van juist vervreemd zijn), en meer aandacht voor het aangaan van een pastorale relatie. Het artikel laat een sterk rationele en objectiverende omgang met de kerk als instituut zien. Rouw gaat uit van ontwikkelingen die zich overal in de samenleving voordoen en ook een kerkdeur niet voorbijgaan, zoals onttovering (ontmythologisering?) van de kerk als instituut (gevolg: verminderde betekenis). Nu heb ik niets tegen sociologische inzichten, m …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?