Een wetenschapper kan wat met artikel 2 NGB

In de nacht van 1 op 2 november 1561 werd vanuit Doornik een geschrift van de Zuid-Nederlandse glasschilder en predikant Guido de Brès over de buitenste muur van het stadskasteel aldaar geworpen, in de hoop dat deze Confession de Foy, zoals het document was getiteld, zodoende terecht zou komen bij Philips II, koning van Spanje en heer der Nederlanden.

Dat laatste gebeurde hoogstwaarschijnlijk niet, maar het geschrift zou onder de naam Nederlandse Geloofsbelijdenis wel razendsnel uitgroeien tot een van meest gezaghebbende documenten in de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme. Ik wil speciaal ingaan op artikel 2 van dit geschrift. In de officiële Nederlandse vertaling die tijdens de nationale synode van Dordrecht werd vastgesteld, luidt de tekst van het artikel als volgt: Wy kennen Hem door twee middelen. Ten eersten door de scheppinge, onderhoudinge ende regeringhe der gheheele werelt: overmits de selve voor onsen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?