Eén doop tot vergeving?

De geloofsbelijdenis van Nicea belijdt ,,één doop tot vergeving van zonden''. Ten tijde van de Reformatie bleek de doop echter al een splijtzwam te zijn tussen de gereformeerden en de wederdopers.

De gereformeerden stonden de kinderdoop voor, terwijl de anabaptisten of wederdopers voorstanders waren van de volwassenendoop. Kinderdoop, volwassenendoop en herdoop; er is niets nieuws onder zon. Onlangs verscheen het vierde deeltje in de serie Hersteld Hervormde Studies. Ditmaal van de hand van de hersteld-hervormde predikant P. Korteweg. In 2006 promoveerde hij tot doctor in de theologie en momenteel houdt hij zich bezig met het schrijven van een biografie over Guido de Brès (1522-1567). Verder bereidt hij de heruitgave van al de geschriften van De Brès voor. Kortom, een predikant m …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?