Doopkwestie 3

Het zij mij vergund mijn baptistische broeders en zusters op te roepen tot een oecumenische daad.

De exegese van het Nieuwe Testament over de doop vertoont een herhaling van zetten, evenals de interpretatie van de schaarse bronnen uit de eerste eeuwen na Pinksteren. Zo zijn er verschillende tradities ontstaan: rooms-katholiek, orthodox, protestant, anglicaans en dopers. Maar op de laatste na hebben die andere één ding gemeen: als binnen de kring van de gemeente de naam van de Drieenige bij het doopvont is verbonden aan de naam van de dopeling, dan wordt dat over en weer als een eenmalig handelen erkend. Dat is een wonder van oecumenisch besef dat ondanks alle verschillen de eeuwen d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?