Dood in het paradijs (3)

In Job 38 noemt de Here tussen al Zijn scheppingsdaden de dood (vs.17). Wij belijden ook dat de mens zo geschapen is, dat hij kon sterven. Dat de dood in het paradijs een gewone zaak was, blijkt al uit Gen.1:21,22,24,25. Hele planten eten is doden. Ook het leven in het zaad.

In Gen.2:18-22 blijkt de seksuele drift. Extra opgewekt doordat Adam dieren zal hebben zien paren. Het is ondenkbaar dat Adam en Eva geen geslachtsverkeer hadden: dat was wat de Here in 2:18 vaststelt. Maar bij zowel mens als dier gaan bij elke paring miljoenen zaaddiertjes dood en bij de vrouw de onbevruchte eicellen. Nog belangrijker is het bewijs in het 'proefgebod' (2:16,17).Als Adam nooit een dood beest gezien had, zei Gods dreiging met DE dood hem niets: de zondeval kan dan voor een deel nieuwsgierigheid zijn geweest naar wat God nu wel had bedoeld. Het gaat hier echt over de lichame …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?