Diacones (5)

Hendrik Jan Timmerman, jij en ik zaten in het laatste oorlogsjaar samen in de eerste klas van de christelijke mulo in Hardenberg.

Tegen het einde van dat cursusjaar werd jouw vader door de Duitsers gefusilleerd. Jij hebt mee daarom altijd een bijzondere plek in mijn herinnering behouden. Toen ik in het Nederlands Dagblad van 18 januari jouw naam zag staan onder het ingezonden stukje met als kop 'Diacones 4' heb ik dat dan ook meteen gelezen. Ik ben het helemaal met je eens dat wij gereformeerd, dat wil zeggen goed christelijk, goed bijbels moeten blijven. Wat 'de vrouw in het ambt' betreft houdt dit m.i. in dat daarvan slechts sprake kan zijn als de Bijbel onmiskenbaar leert dat vrouwen ambtsdragers mogen zijn of, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?