Diacones (2)

Het boek van dr. E.A. de Boer waarin hij pleit voor de (her)invoering van het ambt van diacones, en de reacties daarop, etaleren verlegenheid met de idee vrouwen tot de normale kerkelijke ambtsdienst toe te laten.

Christenen zitten daar mee. De wereld verslijt ons voor achterlijk als niet ook wij ons de universele rechten van de mens eigen maken. En we haasten ons vervolgens ons bij die universele rechten aan te sluiten. Het is: wij evenzo, ook al hebben we Christus leren kennen. Er zijn vooronderstellingen waar we in dat geval vanaf moeten zien te komen. In de eerste plaats is er de scheppingsorde met de eigen roeping van de vrouw een hulp tegenover de man te zijn. Paulus neemt die orde kennelijk nog over en ook dr. De Boer wil er wat van doen overblijven. Maar gereformeerd vooruitstrevend Ne …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?