Diacones (1)

Graag wil ik reageren op het artikel in de krant van 4 januari. Daarin wil dr. E.A. de Boer het ambt van diacones in werking stellen. Maar is dit niet het paard achter de wagen spannen? Of het wiel opnieuw proberen uit te vinden?

De Boer wil de ambten wat breder zien dan de drie kerkelijke ambten van dienaar van het Woord, ouderling en diaken, zoals in de kerkorde is vastgesteld. Daarin heeft hij volgens mij wel gelijk, want daarin mist het ambt van alle gelovigen; de roeping tot een heilig en dienstbaar leven tot eer van God en tot heil van de naaste. Maar het ambt aller gelovigen, inclusief diaconessen/diakenen, bestaat wel degelijk en hoeft niet opnieuw te worden uit gevonden; dat heeft de Here ons zelf geopenbaard in Zijn Woord. Wel mogen de diakenen (aangestelde mannenbroeders volgens Hand. 6:3) wat meer …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?