De twee talen van God

Dr. Cees Dekker schreef in een voorpublicatie van zijn boek 'Geleerd en Gelovig' in deze krant dat hij God als schepper ziet die zijn werk heeft voltrokken met evolutionaire processen. Doet dat recht aan het christelijk geloof?

Cees Dekker schrijft hoe zijn zoektocht een aantal jaren geleden begon met een pleidooi voor meer aandacht voor Intelligent Design. Daarmee is een relevant debat gestart, zowel binnen de wetenschap als binnen de christelijke gemeenschap. De gedrevenheid van Dekker is bewonderenswaardig. Toch is het resultaat van zijn zoektocht voor mij onbevredigend. Dit theïstisch evolutionisme doet mijns inziens te weinig recht aan enige basisprincipes van het christelijk geloof zoals ze in de Bijbel naar voren komen en beleden worden binnen de gereformeerde kerk. Zo is het ontstaan en de status van de m …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?