Creationisme

Een commissie van de Raad van Europa heeft uitgesproken dat creationisme een gevaar is voor de democratie, want fundamentalistisch. Wat is eigenlijk de democratische legitimatie van de Raad van Europa, waarvan de leden immers nooit democratisch zijn gekozen.

Het commissierapport wijst op de gevaren van allerlei soorten fundamentalisme, dus inclusief fundamental scientific theory? Waarom zou de evolutietheorie wetenschappelijker zijn dan de Intelligent Design-theorie? Is er wel eens wetenschappelijk onderzoek gedaan of het evolutiedogma van de survival of the fittest geen ernstige bedreiging zou kunnen vormen voor de zwakke maatschappelijke positie van de gehandicapten, de zieken en de ouderen in onze samenleving? Waaruit blijkt de wetenschappelijke gematigdheid en tolerantie van de voorstanders van het evolutionisme, als je hun intolerante …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?