ChristenUnie moet explicieter zijn over homorelaties

Wie is als ChristenUnie-vertegenwoordiger geloofwaardig? In de publieke reacties op het rapport Cnossen overheerst vooral één wens: meer duidelijkheid of iemand die leeft in een homoseksuele relatie de partij nu kan vertegenwoordigen, of niet. Zou dat anders zijn op het naderende partijcongres? Het partijbestuur doet er goed aan de wens om een heldere gedragslijn serieus te nemen en deze gedragslijn niet enkel over te laten aan lokale selectiecommissies.

Te impliciete uitspraken leiden tot verwarring en stimuleren de cliché dat de ChristenUnie zich aanpast aan de tijdgeest, net als het CDA. Te impliciet formuleert het rapport-Cnossen over de consequenties van politieke geloofwaardigheid. Het is zaak voor de ChristenUnie hier de conclusies te verdiepen die men aan het rapport wil verbinden. Wij pleiten voor een open debat via welke route de ChristenUnie een bestendige koers kan blijven varen inzake huwelijk en samenlevingsvormen, waarbij de besluitvorming zo nodig wordt verdaagd. Dat het rapport ook veel heldere passages kent, ziet al …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?