Christelijke scholen zullen niet om geld gaan vragen

Staatssecretaris Dijksma vreest dat ook het bijzonder onderwijs aanspraak gaat maken op aparte bekostiging van hun godsdienstonderwijs. Deze vrees is niet gegrond.

Het bijzonder onderwijs kan aan overheidsbekostiging van dit godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs geen rechten ontlenen. Voor het bestuur van de openbare school geldt dat deze voor de godsdienstlessen en de lessen levensbeschouwelijke vorming niet zelf het bevoegd gezag is, maar dat het valt onder de verantwoordelijkheid van de rechtspersonen waarvan dit onderwijs uitgaat: kerken en andere godsdienstige en levensbeschouwelijke instanties. Vooruitlopend op een bekostigde situatie is het zo dat openbare scholen met de beroepsgroep zelf bepalen aan welke vakinhoudel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?