Bush kan luisteren en zijn geduld bewaren

WASHINGTON - Het laatste dat de Amerikaanse president George Walker Bush verweten kan worden, is dat hij een overmatig ingewikkeld wereldbeeld heeft. Toch heeft de door velen van tevoren als 'dommig' bestempelde president zich sinds zijn aantreden in januari 2001 ontwikkeld tot een geslepen staatshoofd; hij kan goed delegeren, goed luisteren, houdt keurig het midden tussen de duiven en haviken onder zijn adviseurs, maar kan ook snel en resoluut zelf beslissen. Vooral kan hij echter wachten, geduld betrachten totdat de tijd rijp is voor een aanval of nieuwe coalitie.

Onenigheid tussen haviken en duiven binnen zijn regering over de te volgen koers lijkt hij opzettelijk aan te wakkeren. De Canadees David Frum, die een jaar lang toespraken schreef voor Bush, vatte het in een interview met het Amerikaanse FOX-News kernachtig samen. ,,We gaan doen wat Rumsfeld wil, maar we doen het op de manier van Powell.'' De grote vraag is of dat wat gold voor de kwestie-Afghanistan en het lambombarderen van de al-Qaedabeweging ook geldt inzake Irak. Hier spelen historische en emotionele factoren een rol, domineren andere adviseurs en dat maakt eenzelfde combinatie tusse …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?