Bijbelvertaling (2)

'Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil...' Afgelopen zondag wilde ik deze passage uit Jeremia 29 lezen uit de Nieuwe Bijbelvbertaling. Bij nader inzien heb ik dat niet gedaan.

In de NBV is vertaald: 'Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk...' Mijn stelregel is dat het Hebreeuwse woord sjalom met vrede dienst te worden vertaald, tenzij de context tot een andere vertaling dwingt. Dat laatste is hier naar mijn bescheiden mening niet het geval. Het principe dat de vertalers van de NBV zich hebben opgelegd, houdt in dat de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands vertaald moet worden, zonder dat de brontaal ook maar enigszins in de doeltaal doorschemert. Dat heeft in veel gevallen verrassend goed Ne …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?