Belijdenis doen - een wonder van het 'gewone'

In de weken rondom Pinksteren doen in veel kerken jongeren belijdenis van hun geloof. In een tijd waarin veel twijfel en verwarring heerst, zoals de 'Jasperse-discussie' in deze krant laat zien, gebeurt er ook zoveel moois. Duizenden jongeren die hun geloof in de God van hemel en aarde belijden. Stuk voor stuk zondaren die zich naar Christus toekeren en hun houvast bij Hem zoeken. Zien we nog die wonderen van het 'gewone', vraagt de Edese predikant Jan Wesseling zich af.

Het was 'the night before' Pinksteren. Die avond had ik gelezen hoe vier collega's vertwijfeld hun licht lieten schijnen over de ontboezemingen van collega Henk Jasperse. 'Wat is er toch aan de hand in de vrijgemaakte kerken?' riep de één. 'Ik heb Christus leren kennen via Bonhoeffer' sprak een ander. Zij signaleerden zelfrechtvaardiging en zelfgenoegzaamheid. 'We moeten ons als vrijgemaakten verootmoedigen' sprak een derde. Hij haalde met zijn verrassend oordeel de voorpagina. Midden in 'the night before' werd ik wakker. Vier uur, zag ik. Morgen zouden van onze gemeente achttien jong …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?