Behoud eigen taal in EU is democratisch recht

De Europese Unie telt na volgende week 25 lidstaten. Het Europees Parlement buigt zich over de vraag hoe al die landen met elkaar moeten communiceren. De christendemocraten willen dat de rol van de eigen taal behouden blijft, maar dat ook rekening wordt gehouden met de praktische problemen die dit meebrengt.

In de Raad van Ministers, de Europese Commissie, het Europees Parlement en bijvoorbeeld het Hof van Justitie in Luxemburg kan men in officile vergaderingen in de eigen taal spreken. Het Europees Parlement vraagt zich af of dat zo moet blijven. De christen-democraten kiezen bewust voor het uitgangspunt van meertaligheid. Een burger moet in zijn eigen taal processen kunnen voeren voor het Hof van Justitie in Luxemburg. De rechtsstaat is in het geding als een Nederlander alleen via de Franse taal zijn recht kan halen bij het Hof. Het is ook weinig democratisch als burgers niet in hun eigen ta …
Dit is 13% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?