60 jaar vrijmaking (1)

Ja wij mogen vandaag gedenken dat het zestig jaar geleden is dat de Acte van de Vrijmaking werd ondertekend. Wat een verlossing voor Gods kinderen dat zij in een eigen kerkverband van de Here verkregen, verder mochten gaan en het synodale juk van zich af konden schudden. Wat waren wij als jeugd daar ook geweldig bij betrokken.

Het jeugdwerk werd actief ter hand genomen, iedere week een avond met elkander over de bijbel gebogen een onderwerp behandelen. Je probeerde het zo goed mogelijk te doen. Het waren soms wel wat lange, maar leerzame inleidingen, en aan vragen geen gebrek. Zo ontstond er onder de jeugd een honger om Gods Woord zo te onderzoeken, dat men al meer toenam in kennis van de schriften. Vooral ook de ring- en kringvergaderingen, twee … drie keer per jaar, en de bondsdagen waren hoogtijdagen, met veel bezoek. En eenmaal per jaar naar Kampen voor de Schooldag hoorde bij velen er gewoon bij. Maar op …
Dit is 18% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?