2e kerkdienst (1)

Kerkeraden en gemeenten hebben, denk ik, al jaren geen inspirerende visie op de tweede kerkdienst en de liturgie hierin. (Zie het bericht onder de kop 'Onderzoek bezoek middagdienst', waarin melding wordt gemaakt van het onderzoek dat de classis Enschede van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) hiernaar gaat doen.) Het lijkt mij dat de tijd is aangebroken om ons af te vragen: 'moet het anders?' Juist als het gaat om de middagdienst, waarin veelal uit de catechismus wordt gepreekt.

We spreken over de Bijbel als het enige ware woord van God, en terecht. De Heidelbergse Catechismus is door mensen geschreven, gefundeerd op Gods Woord. Ik zeg niet dat preken over de catechismus verkeerd is, maar als dit zondag aan zondag gebeurt, krijg je op een gegeven moment veertig tot vijftig preken over bijvoorbeeld 'Gij zult niet doodslaan', over 'het avondmaal', of over 'het Onze Vader'. Dit terwijl iedereen zomaar hele stukken en boeken uit de bijbel kan aanwijzen, waar ze nooit een preek of uitleg over krijgen. Ik denk daarom dat we meer kennis van de Bijbel zouden hebben als er …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?