1, 2, 3 naar een zondagsleer

De aanslepende discussie over de zondag binnen de vrijgemaakt-gereformeerde kerken kan leiden tot een leeruitspraak op de aanstaande generale synode. De kerken komen daarmee in de verleiding interne onenigheid te bezweren ten koste van hun confessioneel uitgangspunt.

Want het studierapport waarover de synode zich zal buigen, volgt denklijnen waarbij kerkelijke traditie gelijke waarde krijgt als de Bijbel. Een waarschuwing is op z'n plaats. In de loop van haar bestaan heeft de Rooms-Katholieke Kerk een aantal dogmatische uitspraken gedaan in het kader van de Mariaverering. Het meest bekend daarvan zijn wel die van de onbevlekte ontvangenis en de tenhemelopneming. Minder bekend is dat die dogmata pas in 1854 en 1950 door de paus in zijn gezaghebbende positie als kerkleraar 'ex cathedra' zijn afgekondigd. Maar daarbij is wel uitgesproken dat deze overa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?