Westerse cultuur schatplichtig aan geloof

In Amerika geldt Leo Strauss als een van de grote inspirators achter de opleving van het neoconservatisme onder George Bush. Dat is niet terecht. Maar actueel is deze Joods-Amerikaanse denker zeker. Orthodoxe christenen en moslims kunnen in hun cultuurkritiek aan Strauss - die zichzelf als ongelovig beschouwde - veel argumenten ontlenen. En voor het debat over de multiculturele samenleving betekent zijn werk een onmiskenbare verdieping.
In 1998 promoveerde David Janssens, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Tilburg, op het werk van de Joods-Amerikaanse filosoof Leo Strauss (1899-1973). Dat is opmerkelijk, want in het Nederlandse taalgebied was nog nauwelijks iets verschenen over deze filosoof, die in Amerika volop in de belangstelling staat. Janssens (Leuven, 1971) raakte met Strauss in aanraking via het werk van de Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama, die in 1992 zijn befaamde werk Het einde van de geschiedenis publiceerde. ,,Ik vond het een merkwaardig boek, waartegen filosofisch allerlei bedenkingen in te brengen zijn …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?