Vreemden vertrouwen elkaar niet

In het jaar 2000 probeerde publicist Paul Scheffer zijn lezers wakker te schudden met een essay over het multiculturele drama. Dat drama hield in dat de vreedzame Nederlandse samenleving dreigde onder te gaan door het ernstige gebrek aan integratie van immigranten en de politieke onwil om dit probleem onder ogen te zien. Hij voerde een pleidooi om kritisch na te denken over de inhoud en de aard van onze Hollandse tolerantie. Zeven jaar later laat Scheffer zien hoe hij het zichzelf opgegeven huiswerk heeft gemaakt met Het land van aankomst.
In dit doortimmerde boek voert hij de lezer eerst de stad in, waar de zichtbare afzondering van verschillende groepen de samenhang uitholt. Vervolgens trekt hij de wereldgeschiedenis door om aan te tonen dat integratie geen uniek Nederlands probleem is, maar wereldomvattend en al eeuwen oud. Immigranten integreerden haast nergens soepel en snel. Een belangrijke verandering na de Tweede Wereldoorlog was de opbouw van een verzorgingsstelsel voor de eigen burgers in West-Europa. Dat proces verhoogde de waarde van het burgerschap enorm en schiep verplichtingen voor de overheid. Door een tijdel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?