Vormgeven aan een lokaal diaconaal reveil

Cultuur
'Kinderschoenenwerk', zo typeerde een diaken het lokale diaconale werk van zijn gemeente. Maar, voegde hij eraan toe, dat wat in de kinderschoenen begint, gaat later op grotere voet verder. Lokaal diaconaat - de steun vanuit kerken aan mensen in nood in eigen stad of dorp - krijgt nieuwe mogelijkheden. Nieuwe initiatieven en overlegstructuren komen als paddenstoelen uit de grond. Er worden eerste stappen gezet, maar het echte werk moet nog beginnen. Wat staat de kerken te doen? Deze bijdrage levert een rondblik en een recept.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), ingevoerd op 1 januari 2007, heeft een nieuwe bewustwording teweeggebracht in kerken. De vorige staatssecretaris, mevrouw Ross-van Dorp, riep kerken uitdrukkelijk op actief te worden in hun eigen omgeving. Dit appel was meer dan een obligate oproep. De WMO gaat uit van een samenleving waarin burgers en hun verbanden zich inzetten voor wat er in hun leefomgeving gebeurt. Vraagstukken van leefbaarheid, sociaal isolement, huishoudelijke hulp, ondersteuning van mensen met een handicap liggen niet automatisch op het bordje van de overheid. Aan de samenle …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?