Ruimte voor gezamenlijke cultuurkritiek van christenen en moslims

Door het opkomend terrorisme zijn we er ons de laatste jaren goed bewust van geworden dat de Westerse wereld en de Islamitische wereld  naast een gemeenschappelijke geschiedenis, ook zeer grote verschillen kennen. Er is veel  onderlinge confrontatie. Ik wil uit dat spanningsveld vooral uw aandacht vragen voor de wederzijdse houding tegenover technologie  en haar problemen. Dit is geen gangbare benadering van de spanningen tussen de  Westerse en de Islamitische cultuur, maar zoals zal blijken wel een veelzeggende en belangwekkende. 
Dit is de complete afscheidsrede van Prof. dr. ir. Egbert Schuurman, hoogleraar en ChirstenUniesenator. Wanneer je dit onderwerp in historisch perspectief plaatst kun je niet heen om de religieuze achtergrond van de technologie in de Islamitische wereld én die in het Westen. Daarmee sluit ik dan ook aan bij een ander actueel thema: de belangstelling voor de vitaliteit van religie in de wereld en voor de argumenten inzake haar invloed op de cultuur (Habermas, 2005), en voor vanmiddag -- in het bijzonder op  de technologische ontwikkeling. Met betrekking tot het begrip religie is voo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?