Prettig leesbaar boek over de Remonstrantse Broederschap

'Rome bouwt zijn kerkpaleizen en allerlei gestichten in grooten getale, als met onbeperkte middelen; de Christelijk Gereformeerden brengen tonnen gouds bijeen tot oprichting en onderhoud van kerken, pastorieën en tractementen; de Doleerenden doen in den jongsten tijd voor hen niet onder.
Zullen wij tegenover dezen van onze onmacht doen blijken?' Zo roepen de remonstranten elkaar aan het einde van de negentiende eeuw op tot offerbereidheid. Ook hun Remonstrantse Broederschap is in die tijd een bloeiend gezelschap. Over de geschiedenis tussen 1850 en 1940 schreef de Rotterdamse predikant Tj.R. Barnard een fraai proefschrift vanuit het perspectief van het zelfbeeld van de remonstranten. Rond 1850 is het theologisch klimaat in de Broederschap gestempeld door de Groninger richting. De Groningers houden er een theologie op na die nogal eens wordt gekenschetst als gematigd orthodo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?