Ontzuiling is geen ontkerkelijking

Telkens houden de christenen in Nederland elkaar voor dat ontzuiling en ontkerkelijking onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ten onrechte. Het is historisch onjuist, werkt verlammend, blokkeert nieuwe gedachtevorming, hitst generaties tegen elkaar op en vormt een teken van ongeloof.
Het valt niet te ontkennen: Nederland seculariseert. Maar hoe precies? En waarom? Daarvan bestaat een gangbaar beeld dat steeds weer opduikt. In kranten en boeken, op verjaardagvisites, in de klas, de collegezaal, directiekamers en op vergaderingen van bestuurders van christelijke organisaties. Volgens dit beeld loopt de kerk leeg, omdat christenen steeds opener staan tegenover de samenleving. Secularisatie is de onontkoombare prijs die zich emanciperende christenen in een ontzuilde maatschappij betalen voor hun belangstelling voor en deelname aan de cultuur. Het is daarom geen wonder dat wat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?