Nuttig denken gaat niet diep

In overzichtswerken van moderne ethische stromingen ontbreekt zelden het utilitarisme. In de toelichting op deze stroming wordt het beperkte karakter ervan meestal snel duidelijk. Aan ethische vraagstukken zitten doorgaans meer kanten dan overwegingen die met het 'nut' van de zaak te maken hebben. De kennismaking met de utilitaristische visie loopt daarmee vaak op een teleurstelling uit.

 

In zijn boek Over de zin van nut probeert de Belgische filosoof Peter Venmans te laten zien dat het nutsdenken een 'meer dan respectabele traditie' is binnen de moderne westerse filosofie. Venmans, die in 2006 een prachtig boek schreef over leven en werk van de Joodse filosofe Hannah Arendt, probeert ditmaal het utilitarisme op te poetsen. Hij beschouwt het zo ongeveer als de kern van de moderne levenshouding. Daarmee heeft hij zeker een punt. Inderdaad zijn wij, moderne mensen, gericht op het nut van alles wat wij doen. In het bedrijfsleven, het onderwijs en de politiek vragen wij naar he …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?