Naastenliefde gaat heel ver

Cultuur

Wie in Amsterdam politieagent is, heeft onlangs een exemplaar van de Kor'an cadeau gekregen. Niet in een geautoriseerde vertaling weliswaar (integendeel), maar toch. De geste was bedoeld om de openbare ordebewakers in de gelegenheid te stellen zich van de opvattingen van de moslims onder ons op de hoogte te stellen. Om zo te voorkomen dat zij in hun contact met deze bevolkingsgroep onnodig zouden blunderen. Dat was een goed initiatief.

Dat kort daarna van christelijke zijde daar een vergelijkbare actie tegenover werd gesteld, het uitreiken van bijbels, was een smakeloze na-aperij. Want het zal wel waar zijn dat het met de Bijbelkennis onder het Nederlands politiepersoneel ook slecht gesteld is, maar de bedoeling van eerstgenoemde geste was toch dat niet de vreemdeling onder ons door volslagen onkunde van wat hem of haar ten diepste beweegt onnodig voor het hoofd gestoten zou worden. Dan moet daar niet meteen een evangelisatieactie overheen gelegd worden. Dat getuigt van een ijver zonder verstand. Verdiepen De islam …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?