Kleine politieke partijen in het nauw

De zoveelste crisis over bestuurlijke vernieuwing is bezworen. Hoe kan het dat de zogenaamde kroonjuwelen van een kleine politieke partij de grote partijen zo in de ban kunnen houden? De verklaring daarvoor is de identiteitscrisis in de politiek. Partijen pakken een politiek-cultureel probleem aan door de politieke structuur te veranderen. Ze verdoezelen de werkelijke problemen en hun eigen falen. Uiteindelijk vormen ze een bedreiging voor de kleine politieke partijen.
We leven samen in een onvolmaakte maatschappij. Daarbinnen spelen onvredegevoelens een belangrijke rol. Onvrede heeft soms aanwijsbare oorzaken. Maar vaak is sprake van een onbestémd gevoel van onvrede. Het ontstaan van politieke partijen hangt veelal samen met onvrede. Vroeger werd deze onvrede gekanaliseerd binnen politieke partijen die zich baseerden op een duidelijke levensbeschouwing. Christelijk, liberaal of socialistisch. Deze partijen beschikten over een duidelijke visie op de taak van de overheid. Op die visie baseerden zij hun beginsel- en verkiezingsprogramma. Ook bouwden zij daarop …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?