'Ik weet de genade goed te gebruiken'

Kan een gelovige het eeuwige leven verdienen? Immers, Jezus spreekt in Matteüs 5:12 over een 'rijke beloning', die degenen wacht die omwille van Hem worden vervolgd. Loon of genade, het is een van de strijdpunten geweest tussen het katholicisme en het protestantisme. Kardinaal Simonis maakt daar in zijn nieuwste boek korte metten mee. ,,Is het eeuwige leven meer dan loon, meer verdienste dan genade? Allerminst, want de verdiensten zijn er krachtens de genade.''
Adrianus Kardinaal Simonis is dit jaar vijftig jaar priester, en dus moest er een boek komen. Een vriendenboek of een wetenschappelijk 'Festschrift' vond Simonis maar niets. Hij ziet zichzelf niet als een theologische wetenschapper met een grote reputatie, bovendien was hij bang dat allerlei gedoe rond zijn benoemingen als bisschop van Rotterdam (1970) en aartsbisschop van Utrecht (1983) in zulke boeken opgerakeld zou worden. Dus werd het een betrekkelijk eenvoudig pastoraal geschrift, waarbij Hans Bouma als ghostwriter optrad. Wie het boek leest, moet geen grote bevlogen idealen ver …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?