Hollandse heftigheid

Het is met godsdienst in Nederland als met de zilveren bal in de flipperkast: het eist alle aandacht op, duikt overal op en maakt felle reacties los, maar voor je het weet is het weg. Gerard Dekker schreef over dit onderwerp een boek onder een titel die onze radicale reacties op godsdienst tot uitdrukking brengt: Van het centrum naar de marge. Hij vergeleek de drie edities van de Christelijke encyclopedie (1925, 1955, 2005) en ontdekte radicale veranderingen. Hoe komen Nederlanders zo heftig over religie, dat de ongelovige er van braken moet en kerken maar zonnig blijven denken: same player shoots again?
Uitgangspunt van Dekkers boek is, dat het christendom omstreeks 1920 in het centrum van de samenleving stond. Dat was zo en het klinkt relaxed. Maar ik wil als historicus weten h&243;é het christendom in het centrum stond. Het maakt nogal wat uit of die centrumpositie min of meer natuurlijk is, zoals dat in Duitsland of Engeland destijds het geval was, of zoiets als een zwaar bevochten 1-0. voorsprong bij rust. Mijns inziens was dat laatste in ons land het geval. Het christelijk karakter van de samenleving was hier in het interbellum minder massief dan de auteurs uit de eerste editie v …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?