Het verdeelde lichaam

Cultuur
De kerk van Christus ligt versplinterd ter aarde, ten hoon en spot voor ieder die kwaad wil. Wie zou niet wenen? De cynicus weent niet. Die heeft zijn emotie in de kelder opgesloten. Hij haalt verbeten de schouders op bij de zoveelste christelijke broederstrijd. Je kunt de kerkelijke verdeeldheid ook ontkennen door met kracht het unieke gelijk van je eigen denominatie te poneren. Wij zijn de ware kerk! Maar dat vraagt een eenzijdigheid, die eerlijk denken hinderlijk in de weg staat.
Allen die de kerk van de HEER liefhebben, zoeken antwoorden uit wanhoop: waar is haar eenheid als elke fusie het aantal kerkgenootschappen niet terugbrengt maar vermeerdert, als elk kerkverband haar eigen stromingen kent, als de oecumene van het hart een doekje voor het bloeden is? Een poging de eenheid van de kerk vast te houden in geloof, vanuit een gekweld gemoed, begint bij de belijdenis van de eenheid van God. ,,Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!,, Deze geloofsbelijdenis van Gods volk wordt zichtbaar en tastbaar in de éne persoon van onze Heiland: Jezus Christus. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?