Het individu trekt de gemeenschap scheef

Gemeenschap en diversiteit zijn wederzijds op elkaar betrokken: de één kan niet zonder de ander. Zo zou er ook ruimte moeten zijn voor diversiteit op het terrein van de kerkleer, zolang ze maar is ingebed in het streven naar een gezamenlijk doel.
door herman paulHenry Braber (45) is theoloog en lid van een klassiek gereformeerde kerkgemeenschap. Al jaren doet hij onderzoek naar een oudtestamentisch bijbelboek. Tot zijn verrassing heeft hij ontdekt dat in dit bijbelboek een aantal oude, niet-joodse tradities doorklinkt. Als Brabers interpretatie juist is, moet de schrijver of de redacteur gebruik hebben gemaakt van verhaalelementen uit de babylonische mythologie. Braber ziet in deze ontdekking geen reden tot twijfel aan de goddelijke inspiratie van het bijbelboek. Wel is hem duidelijk geworden, dat de inspiratieleer die hem in zijn jeug …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?