Gedeelde hoop of hoop die verdeelt?

Een exegetische aanpak in de bezinning op de relatie van de kerk met Israël. Dat wordt geboden in een nieuw boek van het Centrum voor Israëlstudies (CIS). Het bevat Bijbelstudies over het boek Handelingen. ,,Uit de totaliteit van de artikelen blijkt hoe wezenlijk het is om oog te hebben voor de verbondenheid van de kerk met Israël. Omdat daar bij de uitleg van veel passages uit Handelingen dikwijls weinig oog voor geweest is, bleven belangrijke aspecten uit de boodschap van dit Bijbelboek vaak onderbelicht, aldus de inleiding. Het boek is een geestelijke eenheid geworden, met een onverdeeld orthodox-christelijk geluid. Het geeft een goed inzicht in hoe er in genoemde kring over Israël gedacht wordt.
Prijzenswaardig is daarbij gekozen voor een exegetische aanpak, om impulsen voor deze bezinning rechtstreeks vanuit Gods Woord te ontvangen. En om in de gemeente vanuit de prediking leiding te kunnen geven aan de vragen met betrekking tot Israël, is aan elk van de studies een homiletische schets toegevoegd. Het boek is een geestelijke eenheid geworden, anders dan de vergelijkbare bundel over het Messianisme uit het jaar 2006, onder redactie van de professoren Den Hertog en Schoon. Daarin stonden rechtzinnigheid en vrijzinnigheid naast elkaar. Het geluid van deze publicatie is onverdeeld …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?